در این سری از آموزش ها قصد دارم به عنوان یک برنامه نویس ویندوز به کمک Net Core. وارد سرزمین عجایب لینوکس بشوم و در این قسمت به نصب .Net Core بر روی ویندوز و لینوکس می پردازیم و همچنین مقایسه ایی خواهیم داست بین VS Code و ویژوال استدیو.

 در چه مواردی باید از VS Code به جای ویژوال استدیو استفاده کرد:

  - در زمانی که دنبال دردسر بیشتر هستیم تا عمیق تر یاد بگیریم و حرفه ایی تر باشیم

  - برای زبان ها و محیط های غیر مایکروسافت

  - در مواردی که امکان نصب VS‌ وجود ندارد

لیست دستورات این قسمت :

wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https
sudo apt-get update
sudo apt-get install dotnet-sdk-3.1
sudo reboot

 

سایر قسمت ها :

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت اول

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت دوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت سوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت چهارم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت پنجم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت ششم