در این سری از آموزش ها قصد دارم به عنوان یک برنامه نویس ویندوز به کمک Net Core. وارد سرزمین عجایب لینوکس بشوم و در این قسمت یک نمونه کد .Net Core برای اجرا بر روی ویندوز و لینوکس به کمک ویژوال استدیو اماده می کنیم و متذکر می شویم بالای نود درصد کدهای ویندوز و لینوکس را می توانید مشترک استفاده کنید ,‌ اما دو حالت استثنا وجود دارد که به شرح هر یک می پردازیم و همچنین در مورد استثنا دوم از مقاله How do you use System.Drawing in .NET Core استفاده می کنیم.

نمونه کد Net Core. برای لینوکس :

using Newtonsoft.Json.Linq;
using System;
using System.Net;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      var temp = new JObject();
      var count = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList.Length;
      var array = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList;
      for (var i = 0; i < count; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + " : " + array[i].ToString());
      }
      Console.WriteLine(Dns.GetHostName());
      

      if (RuntimeInformation.IsOSPlatform(OSPlatform.Linux))
      {
        Console.WriteLine("We're on Linux!");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("We're on Win!");
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

سایر قسمت ها :

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت اول

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت دوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت سوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت چهارم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت پنجم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت ششم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت هفتم