در این سری از آموزش ها قصد دارم به عنوان یک برنامه نویس ویندوز به کمک Net Core. وارد سرزمین عجایب لینوکس بشوم و در این قسمت با یک سری از دستورات پرکاربرد لینوکس آشنا می شوید که به کمک آنها می توانید اقدام به نصب VirtualBox Guest Addition کنید تا ارتباط بین سیستم عامل میزبان در اینجا ویندوز 10 و سیستم عامل لینوکس به عنوان مهمان در VirtualBox را برقرار کنید.

لیست دستورات این قسمت :

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install virtualbox-dkms zip unzip curl acpid nano build-essential module-assistant git
sudo reboot
ls -la /dev
ls -la /dev | grep cdrom
ls -la /media/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
sudo sh /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run --nox11
sudo reboot
lsmod
lsmod | grep vbox
ls -la /media
getent group vboxsf
sudo usermod -a -G vboxsf hossein
logout

سایر قسمت ها :

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت اول

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت دوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت سوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت چهارم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت پنجم