authorization

پیاده سازی Asp.Net Identity به روش Ajax

در دو مقاله قبلی توسعه مدل Asp.Net Identity 2.0 و فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model با Localization  به ترتیب راجع به تبدیل مدل Asp.Net Identity به یک مدل Group Base Permission با کلید اصلی عددی و فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model و در حالت کلی چند زبانی کردن این مدل را توضیح دادم.

در این مقاله قصد دارم شما را هر چه بیشتر با قابلیت های Asp.Net Identity Model آشنا کنم . از جمله این قابلیت ها Bearer Token Authentication می باشد. این مقاله از سورس کد دو مقاله قبلی استفاده می کند , لذا شما برای درک این مقاله , حتما" باید دو مقاله قبلی را مطالعه کنید.


Windows Authentication در Asp.Net و رفتار های جالب Active Directory

این مقاله برای برنامه نویسان وب که در شرکت های دارای زیر گروه قصد استفاده از Windows Authenticaton را دارند بسیار مفید است .

در این مقاله خبری از کد نویسی نیست , به جای آن قصد دارم تجربیات شخصی خودم را در مورد استفاده از Windows Authenticaton در Asp.Net در یک گروه(شرکت) بسیار بزرگ را در اختیار شما دوستان قرار بدم . 


توسعه مدل Asp.Net Identity 2.0

در این مقاله به توسعه Asp.Net Identity Model برای پیاده سازی مدل Group Based Permission با کلید اصلی Integer (عددی) خواهیم پرداخت . همچنین به ذکر نکات جانبی برای بهینه سازی مدل خود خواهیم پرداخت .







 






 






 






 



انتخاب تم

رنگ پوسته